सर्व विद्यार्थ्यांना सुचित करण्यात येते की त्यांनी खालील लिंक वर जाऊन विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देऊन सहकार्य करावे.  सदर प्रश्नावली ही विद्यार्थी समाधान सर्वेक्षणाची (SSS)असून काळजीपूर्वक भरावी.–

click here https://forms.gle/trAc9mJtKEdes2HLA